duits  |  nederlands  |  engels
home het project partners contact
het project
European Center for Elastomeric Powders Ė euCEP

De materiŽle recycling van »Technische Elastomeer Producten« staat voor een beslissend keerpunt. In het verleden waren elastomeerpoeders en -granulaten die ook als rubbermeelsoorten of rubbergranulaten worden aangeduid, in het gunstigste geval goedkope materialen voor secundaire producten zoals valmatten, vloeren van sportterreinen, etc. Vandaag de dag is echter sprake van een onmiskenbare tendens om de gestegen toegevoegde waarde ervan te erkennen. Elastomeerpoeders en -granulaten worden in toenemende mate als hoogwaardige grondstoffen beschouwd en zeer fijne rubbermeelsoorten ontwikkelen zich tot componenten van nieuwe materialen.

Poeder- of granulaatvormige elastomeren bezitten een groot toepassingspotentieel. Zij zijn geschikt als additieven bij elastische modificaties van verschillende materiaalsystemen zoals duromeren, thermoplastische kunstharsen, lakken, verven en poedercoatings.

In het project euCEP vindt een systematische uitwerking van dit thema plaats. De elastomeerpoeders en -granulaten worden van materiaalresten vervaardigd die bij de vervaardiging van elastomeerproducten beschikbaar komen, bijvoorbeeld de materiaalresten die ontstaan wanneer platte elastomeerdelen uit een elastomeermat worden gestanst. Voor het verkrijgen van een overzicht welke hoeveelheden en soorten elastomeerresten beschikbaar komen, vindt in het project in eerste instantie een specificatie en catalogisering van deze elastomeerresten plaats. De registratie wordt eerst voor Nederland en Duitsland uitgevoerd. Parallel daaraan worden logistieke concepten ontwikkeld waarmee een kwaliteitsborgende inzameling van elastomeerresten mogelijk is. Aangezien elastomeren van uiteenlopende basismaterialen kunnen bestaan, wordt met name waarde gehecht aan een gesorteerde inzameling. Cryogene en ambiŽnte verkleiningsprocťdťs voor de vervaardiging van elastomeerpoeders en granulaten worden in het kader van het project onderzocht. Zo kunnen van elastomeerresten met een groot volume elastomeerpoeders en -granulaten met een partikelgrootte van ca. 50 micrometer tot enkele millimeters worden vervaardigd. Fysische en chemische karakteriseringsmethoden zijn daarin opgenomen. De vervaardigde elastomeerpoeders en -granulaten worden vervolgens als functionele additieven voor de ontwikkeling van nieuwe materialen of voor de modificatie van bestaande materialen gebruikt. Hiervoor worden geschikte apparaten en installaties opgebouwd en geŽxploiteerd. De resultaten van deze werkzaamheden dienen met name inzicht te verschaffen met het oog op de toepassingstechnische eigenschappen van elastomeerpoeders- en granulaten. Hiervoor vinden onderzoeken van processen plaats zoals bijv. compoundering, extrusie, spuitgieten en coating.
Deze ontwikkelingen dienen in nauwe samenwerking met de industrie plaats te vinden. Om dit te realiseren vinden in het project verschillende workshops plaats en worden de industriŽle ondernemingen actief aangesproken om aan het project deel te nemen. Twee ondernemersverbonden ondersteunen het project adviserend.
Het European Center for Elastomeric Powders ontstaat in Willich (D) in het filiaal van het Fraunhofer-Institut fŁr Umwelt-, Sicherheits-und Energietechnik UMSICHT (hoofdvestiging Oberhausen). In het project werken de Technische Hogeschool Fontys FHTBN (Venlo) en Fraunhofer UMSICHT (Willich) als projectpartners samen. Fontys belast zich hierbij met name op logistieke vraagstelling, Fraunhofer UMSICHT op de elastomeertechnische vraagstellingen.
© Fraunhofer UMSICHT /
Fontys FHTBM