duits  |  nederlands  |  engels
home het project partners contact
partners


Ministerie van Economische Zaken

Het Ministerie van Economische Zaken heeft het voornemen Nederland te vormen tot een kenniseconomie om zo innovaties door te kunnen voeren. Om de concurrentiekracht en dynamiek van het Nederlandse bedrijfsleven gestalte te geven wil het ministerie onder andere de informatiemogelijkheden voor consumenten verbeteren en ter bevordering van de competitie bovendien het concurrentieoverzicht versterken. Het ministerie van Economische Zaken wil specifieke knelpunten betreffende het bestaansrecht, de groei en de overdracht van een onderneming wegnemen. Al bij de oprichting van een bedrijf is meer aandacht nodig voor ondernemerschap, ontwikkeling en opleiding. Ook moet men aan een vereenvoudiging van de regels met betrekking tot het oprichten van bedrijven denken.
© Fraunhofer UMSICHT /
Fontys FHTBM